Fyrirvari
Þessi tölvupóstur og viðhengi gæti innihaldið trúnaðarupplýsingar og er eingöngu ætlaður þeim sem hann er stílaður á. Ef sending þessi hefur ranglega borist yður vinsamlega gætið fyllsta trúnaðar, tilkynnið sendanda og eyðileggið sendinguna eins og skylt er skv. 47. gr. laga nr. 81/2003 um fjarskipti. Efni þessa tölvupósts og innihald er á ábyrgð sendanda.

Disclaimer
This email and attachment may contain confidential information and is intended solely for the person to whom it is addressed.
If this email has been received incorrectly, please be sure to notify the sender and destroy the email as required by Art. 47 Act no. 81/2003 on communications. The content of this email is the responsibility of the sender.