Framleiðslu og þjónustusvið 

VHE veitir alla almenna þjónustu á vélasviði svo sem stálsmíði, smíði úr áli og ryðfríu stáli, viðhald og viðgerðir á vélbúnaði og fartækjum, smíði og viðgerðir á vökva- og lofttjökkum, vökvadælustöðvum, vökva- og loftlögnum ofl. VHE rekur einnig rafmagnsverkstæði sem sinnir allri almennri raflagnsvinnu ásamt töflusmíði, uppsetningu búnaðar og viðhaldi. Okkar starfsfólk hefur víðtæka reynslu í véla- og rafmagnsvinnu fyrir iðnfyrirtæki jafnt sem byggingaraðila.

Í smiðjunni fer fram öll almenn smíði hvort heldur sem um er að ræða handrið og stiga, stálgrindarhús eða smíði á fullkomnum vélum og vélasamstæðum sem fyrirtækið hefur þróað og hannað. Við smíðum úr stáli, áli og ryðfríu stáli svo eitthvað sé nefnt. Okkar suðuferlar eru vottaðir af viðurkenndum aðilum, samkvæmt evrópskum stöðlum. Verkstæði VHE er viðurkenndur birgi fyrir olíuiðnaðinn í Noregi og BNA en þar eru kröfur um gæði og framleiðslueftirlit með því stragnasta sem þekkist. Auk þess að sinna ýmis konar nýsmíði þá hefur viðhalds- og viðgerðaþjónusta alltaf verið stór hluti af starfsemi verkstæðisins. Starfsfólk okkar hefur víðtæka reynslu í þjónustu við álver og iðnfyrirtæki hér á landi og erlendis.

 

Þegar kemur að flóknari verkefnum, hvort heldur á sviði nýsmíði eða viðhalds, þá nýtur smiðjan góðs af nálægðinni við aðrar deildir fyrirtækisins s.s. Verkfræðideild, Rafmagnsverkstæði, Renniverkstæði og Vökva- og Tjakkaverkstæði.

Renniverkstæði VHE hefur yfir að ráða fullkomnum tækjabúnaði og má þar nefna stærsta borverk landsins ásamt fjölda rennibekkja og tölvustýrðra fræsivéla sem gera okkur kleift að leysa hin margvíslegustu smíða- og viðgerðaverkefni.

Viðgerðir og smíði á vökva- og lofttjökkum er fyrirferðamikill hluti af þjónustu verkstæðisins en þar starfar reynt fagfólk sem vant er vinnu þar sem krafist er fyllstu nákvæmni og fagmennsku.

Hjá VHE er rekið öflugt verkstæði sem sinnir viðgerðum, þjónustu og nýsmíði á vökvatjökkum, lofttjökkum vökvadælustöðvum og yfirhöfuð öllu sem tengist vökva- og loftkerfum. Við höfum á að skipa fagmönnum á þessu sviði með áralanga reynslu að baki.

Vökva- og tjakkaverkstæði VHE sinnir allri smíði, samsetningu og prófunum á tjökkum og vökvakerfum sem tilheyra framleiðslu VHE-véla og búnaðar.

Verkefni Fartækjaverkstæðis VHE eru fjölbreytt en verkstæðið sinnir meðal annars viðgerðum á:

  • Jungheinrich lyftarar og tæki
  • Cranes gáma- og gaffallyfturum
  • Tennant rafmagns- og dísilsópum og gólfhreinsibúnaði
  • Atlet rafmagnsbrettatjökkum, stöflurum og hillulyfturum

Einnig sinnir verkstæðið ýmsum viðgerðum á séræfðum fartækjum t.d. fyrir álverin á Íslandi. Verkstæðið sér einnig um viðhald á vinnulyftum, krönum, rafstöðvum og ýmsum öðrum búnaði, hvort heldur er, fyrir aðrar deildir VHE eða aðra viðskiptavini.

VHE rekur öflugt rafmagnsverkstæði sem sinnir allri almennri rafmlagnavinnu, töflusmíði, uppsetningu búnaðar og viðhaldi.
Okkar starfsfólk hefur víðtæka reynslu í raflögnum og rafmagnsvinnu fyrir iðnfyrirtæki jafnt sem byggingaraðila.

Rafeindaverkstæði VHE hefur í meira en tvo áratugi hannað og framleitt ýmsan sérhæfðan búnað fyrir viðskiptavini okkar. Þar má nefna sérhæfðan straummælibúnað, sérhæfðan öryggis-viðnámsmælibúnað fyrir kerskála álvera, álhæðarnema fyrir steypuvélar álvera og ýmsar sérlausnir sem viðskiptavinir okkar hafa óskað eftir.

Auk þessa eru viðgerðir á rafsuðum og öðrum verkfærum og búnaði, hvort heldur sem er, fyrir aðrar deildir VHE eða almenna viðskiptavini, töluverður hluti af starfsemi verkstæðisins.